Tema Framtid – Samarbetsvecka mellan Vikbolandets Företagsgrupp och Vikbolandsskolan

Vecka 41 arbetade 9:orna på Vikbolandsskolan med att förbereda sig inför kommande yrkesliv.

Ansvarig lärare (projektledare) från Vikbolandsskolan: Annika Snell von Düben

Måndag 10/10

Elever, en del lärare och representanter från företagsgruppen (Margareta Gustavsson) och föreningslivet (Rosita Westerholm Bråvalla IK) träffades i Östra Husby Bygdegård för att lyssna på föreläsare under ledning av moderator Alexander Zahari, Young, Capital AB.

Tyvärr var frånvaron bland eleverna ganska stor av någon anledning, men ca. 55 elever av 74 deltog under dagen.

Först föreläste Ingela Gullstrand, NyföretagarCentrum i Norrköping .

Hon pratade bl.a. kring begreppen Enskild firma, Handelsbolag och Aktiebolag. Finns det skillnader mellan anställning och eget företag? Berättade om sin egen ”företagsresa” och om vad en affärsplan innehåller. Dessutom pratade hon om visioner, ”vad gör jag om tre år?”

Därefter var det en kort fikastund, saft och bulle som företagsgruppen bjöd eleverna på.

Efter det pratade Martin Andersson 24 år, Stilkompaniet om sina år som egen företagare då han startat fyra olika företag och om hur han kommit fram dit han är idag.

Hans lärdom som han skickade med eleverna var ”man måste jobba hårt”.

Lunch

Eftermiddagen började med att Alexander Zahari, Young Capital,  pratade om hur man skriver sitt CV, som eleverna skulle göra dagen efter.

En kort fikapaus

Måndagen avslutades med att en fd. elev på Vikbolandsdskolan,

Patrik Friman, Zateel, berättade om sina erfarenheter.

Några punkter från hans föreläsning:

Han berättade om sin tid på Vikbolandsskolan

Vad är det som driver dig?

Alla kan, men man måste förstå varför man gör det.

Plugga så hårt ni kan, det är massor av konkurrens för att komma in på gymnasieutbildningar.

Att våga gå utanför sin ”comfortzone” och göra vägval.

Det blir som man tänker: 90% tanke och 10% det som händer.

 

Tisdag 11/10

Eleverna jobbar med att skriva sitt CV under ledning av lärarna på skolan

Onsdag 12/10

Representanter från Vikbolandets Företagsgrupp och föreningslivet (14 st) träffades kl. 8.00 för en genomgång inför förmiddagens ”anställningsintervjuer”

Eleverna hade fått företagsannnonserna av Annika S. De fick inte välja själva.

Efter ett par timmar var intervjuerna klara och en del nervositet bland eleverna hade lagt sig. Återkopplingar i klasserna innan företagarna lämnade skolan.

Torsdag 13/10

Eleverna jobbade i grupper på skolan med en teknik-företagsidé som de skulle presentera dagen efter.

Fredag 14/10

Håkan Carlson Apptek, Fredik Stridh Brandförsvaret, Rosita Westerholm Bråvalla IK, Alexander Zahari Young Capital, Lars Gustavsson och Margareta Gustavsson Företagsgruppen träffade Annika Snell von Düben på Vikbolandsskolan efter lunch, för att vara med vid redovisningen av teknikuppgifterna. Två jurymedlemmar per klass lyssnade och bedömde på idéer och framförande. Efter någon timma i klasserna träffades juryn för en överläggning och diskussion om vilken grupp som ska få Företagsgruppens stipendium vid terminens slut. En värdig finalist från varje klass utsågs och diskussionen i juryn var ingående och tankarna bollades hit och dit. Till slut utsågs en grupp med övervägande majoritet i juryn och därmed var Företagsgruppens arbete under Temaveckan slut.