Här kan du som medlem i Företagsgruppen på ett enkelt sätt marknadsföra dig och ditt företag och nå nya kunder/gäster.

Företagsgruppen bildades 1995 och har ett samarbete med Norrköpings kommun genom Näringslivskontoret som vi träffar 3 – 4 gånger per år ihop med andra företagsgrupper i kommunen.

Vad har företagsgruppen gjort för Vikbolandet under åren?

  • Fick igenom utbärning av morgontidningen på morgonen. Tidigare kom den med posten.
  • Jobbar för utbyggnad av datakommunikation på landsbygden.
  • Spelar in nya filmer för You Tube där vi presenterar Vikbolandet under alla årstider.
  • Hjälper medlemmarna i Företagsgruppen vid behov av kontakt med kommunen.
  • Anordnar informationsträffar om t.ex. skatter och försäkringar.
  • Företagsgruppen ordnar med utflykter o har årsmötesplatser med studiebesök på intressanta platser på Vikbolandet och i övriga kommunen.

Styrelsen 2017

Bo Axelsson
Ordförande i Företagsgruppen
ICA Östra Husby

– Ica Supermarket har kunder från nästan hela Vikbolandet, året-runtboende och sommargäster och vi har även kunder som är på genomresa. Att vara ICA-handlare på Vikbolandet innebär att jag har många bra kontakter med befolkningen och det är viktigt. Vi behöver jobba tillsammans ännu mera över hela Vikbolandet, alla får bra nytta av det. På min fritid är jag gärna med mina barnbarn och kopplar av i mitt fritidshus i S:t Anna.