En snöig januaridag börjar Företagsgruppens serie ”Lär känna dina företagare på Vikbolandet” med ett besök på gården Grönevad i Häradshammar

På Grönevad bor och arbetar makarna Johan Finér och Anne-Louise A – Israelsson. Fyra flickor finns i familjen, varav en fortfarande bor hemma.

Gården som är på 100 hektar, har funnits i Johans släkt i cirka 100 år. Den finns nämnd i skrifter redan på 1300-talet, eftersom det var ett s.k. vad på platsen (man vadade över ett vatten). Johan och Anne-Louise övertog gården för 6 år sedan, då de flyttade dit från Lönsås i Östra Ny.

Flera verksamheter i företaget.

– Vi arbetar båda i lantbruket som är ekologiskt och certifierat och det mesta av djurskötseln ligger på Anne-Louises lott, berättar Johan innan han åker iväg för att arbeta med ännu en sak som ingår i företaget, nämligen snöskottning i Norrköping.

Den huvudsakliga verksamheten är lantbruket med köttproduktionen. 50 dikor av rasen Limousine huserar på gården tillsammans med några nyinköpta får som ska hjälpa till att lära en av hundarna i familjen att bli en bra vallhund.

– Vi har börjat sälja köttlådor, Grönevad Gårdskött. Djuren transporteras cirka en mil till Vånga Gård (Vikbolandsstruts). Där slaktas de och köttet paketeras. Vi har inte hållit på så länge, men försäljningen har hittills gått bra, säger Anne – Louise.

– Kan man med gott samvete äta svenskt kött?

På den frågan svarar hon:

– Ja det kan man, vi har världens bästa djurskyddslag.

Regering och riksdag har tagit ett mål; att lämna över giftfri och god miljö till kommande generationer och inte flytta miljöproblemen utomlands genom att importera livsmedel = Generationsmål.

Fyra hästar finns också på gården. Anne – Louise berättar att de avlar och att man sålde en häst för några månader sedan.

På gårdsplanen ligger en verkstad som sköts av Johan. ”Kör du sönder så lagar vi dina maskiner, även bilar.”  Han kan också åka ut till kunden och laga maskinerna på plats.

– Det är bara att höra av sig så kommer Johan, säger Ann-Louise.

Johan jobbar även i företaget ESU automation, som sysslar med montering och konstruktion av industrirobotar som kommer från Lettland. Då kan det bli arbetsresor både inom Sverige och utomlands för honom.

Nedre Motala ström och Bråvikens vattenområde med många ärenden på Vikbolandet

Anne-Louise har ett förtroendeuppdrag i LRF´s regionsstyrelse med kontor i Norrköping, där hon är ansvarig för vattenfrågorna i Östergötland.

– Jag arbetar hemifrån, men det blir mycket resor också. Förra veckan var jag borta varje kväll och E-posten kan innehålla 20 – 40 mail på en dag.

Uppdraget innefattar frågor om strandskydd, vattenskyddsområden, vattendirektivet, äganderättsfrågor m.m.

Exempel på aktörer som finns representerade i vattenrådet är kommuner, jord- och skogsbruksnäring, industri, fiske och ideella föreningar.

Turism

Tillsammans med fem andra gårdar på den södra delen av Vikbolandet driver de Vikboturist och Handelsgårdar sedan 2004, med rid- och vandringsleder, samt jaktturism.

– Marknadsföringen är kostsam och strukturen ändrar sig i skogen hela tiden, så inriktningen har blivit mest mot jakten, säger Ann-Louise.

Att makarna dessutom är familjehem för Norrköpings kommun sedan ett antal år, är bara en självklarhet i denna engagerade och kunniga familj, kan vi konstatera. Ett engagemang som också innebär att de har olika uppdrag i flera föreningar på Vikbolandet.

Text & Bild: Margareta Gustavsson

Israelsson Farming

Mob: 0706 – 991738
E-post: vikboturist@hotmail.com
Hemsida: www.gronevad.se
FB: Grönevad gård