Välkomna till Härsmegängets danser hösten 2022

Om inga nya restriktioner kommer försöker vi dansa igen.

September  Kenthas ork   18-22

Oktober       Stisses ork       18-22

November   Junix ork         18-22

Med vänlig hälsning  Härsmegänget