Bjärstad gård

På gården bedrivs lantbruk med spannmåls- och fröodling. Kompletterande verksamheter är uthyrning av bostäder samt boxplatser. Gården ingår i Hushållningssällskapets projekt Grön Arena

image (19)