Vikbolandets rödakorskrets
Talmansv. 5            
 61024 Vikbolandet
Tel 0705-443110
Öppettider i lokalen för besök och hantverkande måndagar 9.00-12.00
Ordförande är Lisbet Paulsson.
Mailadress: lisbeth.paulsson@gmail.com