Tåby Hembygdsförening bildades 1988 och redan tidigt startade man studiecirklar för att kartlägga Tåby socken. Resultatet av detta finns i tre tryckta häften, “Beskrivning över Tåby socken”, ” Inte bara bönder, arbetsungar minns” och Tåby Kyrka 200år”. Skrifterna finns att köpa hos föreningen.

Hembygdsföreningen har ett nära samarbete med både kyrkan, skolan, många företag och lokala organisationer. Vi har många aktiviteter för alla åldrar, t.ex. skogs och kulturvandringar, sång och trubaduraftnar, utställningar och föredrag. Hembygdsföreningen har restaurerat Fristad f.d Gästgiveri , 2 km från Tåby mot Ö. Husby vid avtagsvägen  mot Å. Allt visar hur huset såg ut under Gästgiveriets olika epoker från början av 1600-talet till slutet av 1800-talet. Vi har blivit ett besöksmål av rang på Vikbolandet, en sevärdhet förenad med aktiviteter, tjänster och service som är till gagn för det lokala näringslivet.

Mer information om Tåby Hembygdsförening finns på webben www.vikbolandet.eu Gilla oss gärna på Facebook .

“Vi gör Tåby lite vackrare och lite roligare!”