Föreningen äger och förvaltar Rönö Hembygdsgård, Segerbo.

 Öppnas för visning under sommaren efter överenskommelse.

 Föreningen bildades 1952. Föreningen omfattar Rönö socken.

Föreningens ändamål är att vårda och bevara ännu befintlig bygdekultur samt försöka anskaffa och tllvarataga inom bygden befintliga föremål och redskap av kulturhistoriskt värde.

Förutom den egna hembygdsgården har föreningen även restaurerat slottsruinen

vid Rönö Kungsgård samt vårdkasen på Lönnshuvud.

Uppgifter om bebyggelse, verksamheter och näringar under forna tider har insamlats och sammanställts. Dokumentationen finns tillgänglig såväl i hembygdsgården som i bygdegården i Rönö.

Föreningen genomför varje år olika aktiviteter i sockenområdet. Här kan bl.a.

nämnas friluftsgudstjänster, utflykter i sockenområdet samt föreläsningar.

Bland sevärdheter förutom hembygdsgården kan nämnas Rönö kyrka, Arvidsbergs koppargruvor samt vårdkasen Lönnshuvud.