Rönö Bygdeförening bildades 2020 genom en sammanslagning av Rönö Bygdegårdsförening, Rönö
Hembygdsförening och Rönö Sportklubb.

Föreningen har till uppgift att förvalta Rönö Bygdegård, Rönö Hembygdsgård vid Segerbo tillika annat
kulturarv, samt bedriva aktiviteter som stärker gemenskapen i bygden, bidrar till utvecklingen av
landsbygden och stärker Rönöbygdens attraktionskraft.

Inom Rönö socken finns flertalet sevärdheter såsom hembygdsgården vid Segerbo, vårdkasen vid
Lönshuvud, Rönö kyrka och Arvidsbergs koppargruvor.

Rönö Bygdegård kan hyras för fester, bröllop och möten.

Föreningen anordnar årligen flera aktiviteter öppna för allmänheten.
Läs mer på www.ronobygdeforening.se

Välkommen till Rönö!
Rönö Bygdeförening