Kuddby scoutkår finns i Björksätter, Kuddby. och bildades 1965. Vi har scouter från 8 år och uppåt.
Vår verksamhet bygger på värderingar som i grund och botten handlar om att vara en sjysst kompis och medmänniska. Scouterna välkomnar alla barn och vuxna, vi har ingen avbytarbänk.
Går man i klass 2-3 kallas man spårarscout, klass 4-5 kallas upptäckarscout, klass 6-8 kallas äventyrarscout och klass 9 och uppåt kallas utmanarscout.
Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt växa som människa. Det finns 40 miljoner scouter över hela världen, ca 70 000 i Sverige.
Scouternas aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. I scouterna får du lära dig genom att göra och växer genom utmaningar. Vi har naturen som vardagsrum.
Scouterna kämpar för en bättre värld där alla är lika mycket värda.