Föreningen är verksam i västra delen av Vikbolandet. Främst i socknarna Kuddby, Konungsund, Å och Östra Ny.

Hembygdsföreningen disponerar och sköter ett hembygdsmuseum vid Kuddby kyrka. Där finns en stor samling historiska föremål som berättar om bygdens liv inom jordbruk och hantverk, förvaltning och skola m.m. Föreningen disponerar även en hembygdsstuga vid Kapperstad brink där sommaraktiviteter äger rum.