Föreningar

Tåby hembygdsförening

Tåby Hembygdsförening bildades 1988 och redan tidigt startade man studiecirklar för att kartlägga Tåby socken. Resultatet av detta finns i tre tryckta häften, “Beskrivning över Tåby socken”, ” Inte bara bönder, arbetsungar minns” och Tåby Kyrka 200år”. Skrifterna finns att köpa hos föreningen. Hembygdsföreningen har ett nära samarbete med både kyrkan, skolan, många företag och lokala […]

Läs mer →