Föreningar

Rönö Bygdeförening

Rönö Bygdeförening bildades 2020 genom en sammanslagning av Rönö Bygdegårdsförening, Rönö Hembygdsförening och Rönö Sportklubb. Föreningen har till uppgift att förvalta Rönö Bygdegård, Rönö Hembygdsgård vid Segerbo tillika annat kulturarv, samt bedriva aktiviteter som stärker gemenskapen i bygden, bidrar till utvecklingen av landsbygden och stärker Rönöbygdens attraktionskraft. Inom Rönö socken finns flertalet sevärdheter såsom hembygdsgården […]

Läs mer →