P1050560

Anders har arbetat som elektriker vid Lundgrens EL på Vikbolandet i över 20 år.
Sedan början på 90- talet var han installationsansvarig på Telelarm.

År 2000 blev arbetsuppgifterna försäljning av trygghetslarmprodukter för gamla och handikappade. De sista 3 åren var han företagsansvarig för Sverige och Danmark.

Företaget köptes upp av Bosch 2007 och kontoret flyttades från Norrköping till Göteborg

och Anders blev därmed utan arbete. Vid en ålder av +55 fanns det inte så många arbetstillfällen att välja på. Men med all kompetens som han erhållit under åren så växte iden fram att starta ett eget elinstallationsföretag.

År 2009 startade Anders företaget Belco och han arbetar idag med elinstallationer samt konsultverksamhet med inriktning säkerhet.

Arbetstiden är fördelad på 50 % elinstallationer och 50 % konsultverksamhet.

En stor samarbetspartner idag är Norrköpingsföretaget Lås och Nycklar i Norrköping AB där

Anders som konsult, projekterar och installerar brandlarm, passersystem och inbrottssystem.

 

Men han utför även arbeten hos privatpersoner, som innebär alla typer av elarbeten vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad. I samband med arbete som omfattas av ROT-avdrag sköter Belco all kontakt med skattemyndigheten.

– Det finns inga projekt som är för stora eller för små, jag åtar mig allt, säger Anders som även utför en del arbeten som omfattas av RUT-avdrag.

Han beräknar att ROT-arbeten är cirka hälften av de privata jobben han utför

och RUT 5 -10 procent.

 

Med fem års erfarenhet som egen företagare kan Anders konstatera att han inte ångrar sig. Han har ett arbete där han har kontoret hemma, anpassar arbetstider efter kunden. När Företagsgruppen träffar honom en vardag under våren, finns det tid för ett långt samtal vid köksbordet.