Jag skulle kunna lägga 15 timmar i veckan på att utveckla föreningen, säger Lillemor Strömberg, ordförande i Arkösunds Intresseförening.

Det finns många föreningar på Vikbolandet och en av dem är Arkösunds Intresseförening (AIF) som Vikbolandets Företagsgrupp har täta kontakter med, som ett led i att öka samarbetet mellan olika aktörer på Vikbolandet.

Föreningen hette från början Fritid Arkösund. Man arrenderade Kvarnberget med båtplatserna nedanför, som ägdes av Norrköpings kommun. Området sköttes av lokalbefolkningen som också skötte andra grönområden i närheten och även kajen som då ägdes av Kustfiskarna.

Numera ägs kajen samt fastigheten där affären finns också av kommunen.

Numera är alla föreningar på orten samt många lokala företag och en del privatpersoner medlemmar i AIF.

AIF´s största uppgift är att företräda både företagare och privatpersoner i Arkösundsområdet och driva utvecklingen där i samarbete med kommunen.

Under det gångna året har man slagit ihop AIF och Arkösunds Sportklubb och medlemsantalet är nu 35 företagare och föreningar samt lika många privatpersoner.

Demografin i samhället är speciell, det finns få barnfamiljer kvar och medelåldern på de bofasta är hög.

I Arkösunds samhälle finns 162 åretruntboende. Vidgar man cirkeln räknar man med omkring 250 bofasta i det större området.

Kommunen har för närvarande sålt 20 av de totalt 40 tomterna i Nordanskogsområdet i närheten av campingen.

De viktigaste frågorna för AIF just nu är:

  1. Sammanslagningen av Intresseföreningen och Sportklubben
  2. Att vara en samarbetspartner med kommunen för att utveckla området.
  3. Utbyggnad av fiber till Arkösund och övriga Vikbolandet.

När det gäller fiberfrågan berättar Lillemor Strömberg att man får olika svar från kommunens tjänstemän varje gång man kontaktar dem.

En lyckad satsning för AIF är de återkommande viskvällarna på Kvarnberget under somrarna. I år uppträdde bl.a. Sofia Kjellgren, Arja Saijonmaa och Anna Lotta Larsson.

När det gäller viskvällarna 2016 är inget klart ännu, men ambitionen är att det ska bli ännu en sommar med uppträdanden på Kvarnberget.

På frågan om hur det skulle se ut i området i ”den bästa av världar”, svarar Lillemor Strömberg som bott cirka 35 år i Arkösund.:

* En blandad ålderstruktur på dem som bor där.

* Fler bofasta i trakten.

* Någon form av åretruntaffär som blir större på sommaren och som också rymmer en mötesplats och därigenom mera liv och rörelse i samhället.

* Större möjlighet att arbeta hemifrån, genom att fiberfrågan löses. När det gäller det, väntar representanter från AIF på att få till ett möte med Norrköpings kommun.

Nuvarande ordföranden Lillemor Strömberg gick från passiv medlem direkt in till att bli ordförande för cirka 5 år sedan.

– Jag skulle kunna lägga 15 timmar per vecka på att utveckla AIF, fast den tiden finns inte för mig, säger Lillemor som arbetar som resande säljare sedan 2002, för företaget Mettler Toledo med huvudkontor i Stockholm. Företaget har 95 anställda i Sverige och globalt 13.200.

– Jag började som 15-åring att sommarjobba i affären i Arkösund. Därefter var jag anställd på Angland Electronic i Kättinge åren 1985 – 96, men genom kontakter fick jag andra anställningar och på den vägen är det.

Hon är ett bevis på att man kan arbeta på landsbygden, med sitt kontor i hemmet i Arkösund där hon arbetar uppkopplad mot hela världen. ”Utbyggnad av fiber är mycket viktigt för mig” säger hon.

Så avslutas mötet mellan Vikbolandets Företagsgrupp och Lillemor, när en telefonkonferens med kollegor runt om i Sverige står på dagsprogrammet för henne.

Arkösunds Intresseförenings styrelse 2015.

Lillemor Strömberg, Arkösunds Sportklubb
Rose-Marie Johansson Arkösunds Hotell
Christina Bergenrup, Arkösunds Friluftsteater
Björn Sahlin, Sahlin Fastigheter AB
Björn Aronsson, Aspöja byalag
Roland Persson, NSS
Peter Nydahl, ProMarina

Mettler Toledo erbjuder precisionsinstrument och tjänster för många tillämpningar inom forskning och utveckling, kvalitetskontroll, produktion, logistik och detaljhandel till kunder runt om i världen.