25  jan.     Bosse Franks
29  feb.     Gideons
28  mars    Holens
25  april     Gott & Blandat
23  maj      Samzons

26  sept.    Kenthas
24  okt.     Löpsjötorparns
28  nov.    Stisses
2020-01-08T17:03:32+00:00