Vikbolandets Smådjursmottagning i Östra Husby stänger!

 Efter 20 år som ”Veterinären i Östra Husby” stänger jag nu min mottagning på Getlundsvägen.

Istället öppnar jag tillsammans med kollegan Åsa Gyllenberg en helt ny klinik i Norrköping, under namnet ”Veterinärerna Lindahl & Gyllenberg”. Kliniken drivs helt i vår privata regi och ägs inte av något riskkapitalbolag!

Vi har en fullt utrustad klinik med röntgen, ultraljud och gasnarkos. Där tar vi emot smådjur av alla de slag, men tyvärr inte hästar.  Mina gamla ”hästkunder” kan söka mig på kliniken för rådfrågning, men jag kommer inte att ha någon omfattande hästpraktik kvar

“Veterinärerna Lindahl & Gyllenberg” ligger på Växthusgatan 1 i Norrköping, en tvärgata till Lindövägen. Titta gärna på vår hemsida: www.vetlg.se  eller på facebook ”Veterinärerna Lindahl & Gyllenberg”

Välkommen till min nya klinik! Tel 011 – 496 90 90

Susanne Lindahl, Leg. Veterinär