Vikbolandets rödakorskrets
Talmansv. 5            
 61024 Vikbolandet
Tel 0705-443110
Öppettider i lokalen för besök och hantverkande måndagar 9.00-12.00
Ordförande är Lisbet Paulsson.
Mailadress: lisbeth.paulsson@gmail.com

Kontaktuppgifter

E-post

begum@tele2.se

Telefon

0125-50614

Adress

Talmansvägen 5
61024  Vikbolandet

2017-05-25T16:02:08+02:00