Föreningar

Majblommeföreningen på Vikbolandet

Majblommeföreningen på Vikbolandet bildades 1931, men det har funnits majblommor sedan 1907. Majblommor säljs för att hjälpa barn som bor på den egna orten, alltså majblommor som säljs på Vikbolandet hjälper barn på Vikbolandet. Barn hjälper barn två veckor på våren. Barnfamiljer som bor på Vikbolandet kan söka bidrag genom att gå in på www.majblomman.se […]

Läs mer →

Rönö Hembygdsförening

   Föreningen äger och förvaltar Rönö Hembygdsgård, Segerbo.  Öppnas för visning under sommaren efter överenskommelse.  Föreningen bildades 1952. Föreningen omfattar Rönö socken. Föreningens ändamål är att vårda och bevara ännu befintlig bygdekultur samt försöka anskaffa och tllvarataga inom bygden befintliga föremål och redskap av kulturhistoriskt värde. Förutom den egna hembygdsgården har föreningen även restaurerat slottsruinen vid […]

Läs mer →

SPF Vikbolandet

Läs mer →

SPF Vikbolandet

Välkommen till SPF 182 Vikbolandet! SPF Vikbolandet är en politiskt och religiöst obunden förening inom Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Föreningen bildades 1985 och har f n ca 377 medlemmar. SPF arbetar för att Dina intressen som pensionär skall beaktas. Det gäller bl a pensioner, skatter och tillgång på vård och omsorg. Vi arbetar också för att […]

Läs mer →

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan har en omfattande verksamhet på Vikbolandet. I Östra husby Bygdegård har vi studielokaler samt en av de fyra kontoren för Östergötland. Vi erbjuder studiecirklar i bl a släktforskning, vävning, knyppling, jägarskolan, biodling, bygga trägärdsgård, beskärning av träd och buskar. Har du egna förslag, här av dej. Ditt intresse kan bli en studiecirkel tillsammans […]

Läs mer →

Tåby hembygdsförening

Tåby Hembygdsförening bildades 1988 och redan tidigt startade man studiecirklar för att kartlägga Tåby socken. Resultatet av detta finns i tre tryckta häften, “Beskrivning över Tåby socken”, ” Inte bara bönder, arbetsungar minns” och Tåby Kyrka 200år”. Skrifterna finns att köpa hos föreningen. Hembygdsföreningen har ett nära samarbete med både kyrkan, skolan, många företag och lokala […]

Läs mer →

Vikbolandets biodlarförening

Läs mer →

Vikbolandets företagsgrupp

Läs mer →

Vikbolandets Jaktvårdsförening

Vikbolandets Jaktvårdsförening deltar i SM-veckan i Norrköping 6 – 13 juli. SM-veckan är ett återkommande arrangemang som anordnas av Riksidrottsförbundet och SVT sedan 2009. Både vintervecka och sommarvecka anordnas tillsammans med respektive värdstad där ett flertal olika sporter samlas på samma plats och korar svenska mästare i respektive sport. I år är det Norrköpings tur […]

Läs mer →

Vikbolandets rödakorskrets

Vikbolandets rödakorskrets Talmansv. 5              61024 Vikbolandet Tel 0705-443110 Öppettider i lokalen för besök och hantverkande måndagar 9.00-12.00 Ordförande är Lisbet Paulsson. Mailadress: lisbeth.paulsson@gmail.com

Läs mer →

Nästa sida → ← Föregående sida