Kuddby scoutkår finns i Björksätter, Kuddby. och bildades 1965. Vi har scouter från 8 år och uppåt.
Vår verksamhet bygger på värderingar som i grund och botten handlar om att vara en sjysst kompis och medmänniska. Scouterna välkomnar alla barn och vuxna, vi har ingen avbytarbänk.
Går man i klass 2-3 kallas man spårarscout, klass 4-5 kallas upptäckarscout, klass 6-8 kallas äventyrarscout och klass 9 och uppåt kallas utmanarscout.
Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt växa som människa. Det finns 40 miljoner scouter över hela världen, ca 70 000 i Sverige.
Scouternas aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. I scouterna får du lära dig genom att göra och växer genom utmaningar. Vi har naturen som vardagsrum.
Scouterna kämpar för en bättre värld där alla är lika mycket värda.

Kontaktuppgifter

2013-11-19T15:17:41+01:00