Föreningar

Majblommeföreningen på Vikbolandet

Majblommeföreningen på Vikbolandet bildades 1931, men det har funnits majblommor sedan 1907. Majblommor säljs för att hjälpa barn som bor på den egna orten, alltså majblommor som säljs på Vikbolandet hjälper barn på Vikbolandet. Barn hjälper barn två veckor på våren. Barnfamiljer som bor på Vikbolandet kan söka bidrag genom att gå in på www.majblomman.se […]

Läs mer →